Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Kompaniýa habarlary

  • Lintratekiň 10 ýyllygy

    Lintratekiň 10 ýyllygy

    2022-nji ýylyň 4-nji maýynda günortan Hytaýyň Foshan şäherindäki myhmanhanada Lintratekiň 10 ýyllygy mynasybetli uly dabara geçirildi.Bu çäräniň mowzugy, pudakda öňdebaryjy bolmaga we milliard dollarlyk girdeji gazanmak üçin öňe gitmäge bolan ynam we tutanýerlilik ...
    Koprak oka

Habaryňyzy goýuň