Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Haryt habarlary

  • Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi

    Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi

    Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi, gaýtalaýjy diýlip hem bilinýär, aragatnaşyk antennalaryndan, RF duplekserden, pes ses güýçlendirijisinden, mikserden, ESC berkitmesinden, süzgüçden, güýç güýçlendirijisinden we güýçlendiriji baglanyşyklary döretmek üçin beýleki böleklerden ýa-da modullardan ybarat.Jübi telefonynyň belgisi ...
    Koprak oka

Habaryňyzy goýuň