Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji ak täzelenme ýadro çipi AGC funksiýasy 65dB reňkli stiker ýöriteleşdirilen hyzmat bilen DCS LTE Band 28 goldawyny alýar

Gysga düşündiriş:

Bu KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji ak täzelenme ýadro çip AGC funksiýasy 65dB reňkli stiker ýöriteleşdirilen hyzmat bilen DCS LTE gazanýarys.Klassiki KW16L-iň kämilleşdirilen modeli.AGC funksiýasy (Auto Gain Control) iň uly satuw nokady, şeýle hem onuň bilen KW16L arasyndaky tapawut.KW16L-Pro esasan CDMA, GSM, DCS, WCDMA we LTE700 (Band 28) güýçlendirmek üçin öndürilýär.
KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji ak täzelenme ýadro çipi AGC funksiýasy 65dB reňkli stiker ýöriteleşdirilen hyzmat bilen DCS LTE gazanýar


Biz üpjün edýärisOEM & ODM Hyzmat

Içeri dolan30 gün!

Bir ýylKepillik &Ömrüň uzakBejeriş!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň önümi

Bu KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji, ak reňkli täze çip AGC funksiýasy 65dB reňkli stiker ýöriteleşdirilen hyzmaty bilen DCS LTE gazanýar.Köne nesli KW16L-dan tapawutlylykda, KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji ösen çip bilen täzelenýär, bu onuň öz satuw nokadyna eýe bolýar: AGC funksiýasy.AGC funksiýasy awtomatiki girdeji gözegçiligini aňladýar.Enjam birikdirilendigi sebäpli signal güýçlendiriji degişli ýygylyk signalyny gözlär we signaly 5 sekuntda güýçlendirer, şol bir wagtyň özünde KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji maglumatlary durnukly etmek üçin girdejini awtomatiki gözegçilikde saklar.Bu enjamy hakykatdanam gorap biler, ýöne ýokary netijeliligi saklap biler.Köne bu model KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisinde diňe bir zolak bar, bu diňe bir ýygylyk üçin işläp bilýär, eger dürli ulgam operatorlarynyň (tor göterijileriniň) signalyny ýokarlandyrmak üçin ulanmak isleseňiz, bu ýerde käbir modellerimiz bar AGC funksiýasy bilen köp zolakly signal gaýtalaýjy.

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň önüm parametri (spesifikasiýasy)

Fiýmit

Öýde ýeke zolakly AGC öýjükli telefon signal güýçlendirijisini ulanyň

Outlook dizaýny

LCD displeý bilen düzülen ak ýa-da reňk

Size

125 * 90 * 18mm, 0,52 kg

PAckage Ölçegi

380 * 220 * 100mm, 1,3kgs

Quygylygy goldamak

(Topar 28) LTE 700MHZ

(Topar 5) CDMA 850MHZ

(Bwe8)GSM 900MHZ

(3-nji topar)DCS 1800MHZ

(Topar 1)WCDMA 2100MHZ

Mpalta örtügi

600 kw

Çykyş güýji

10 ± 2dBm

16 ± 2dBm

Gazanmak

53 ± 2 dB

65 ± 2dB

MTBF

50000 sagat

Elektrik üpjünçiligi

AC100 ~ 240V, 50 / 60HzDC5V 1A

EU / UK / ABŞ standarty

Kuwwat sarp etmek

<5W

Önüm aýratynlygy we KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň ulanylyşy

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji şeýle yssy bolup biler we dürli yklymlarda zarba urup biler, göçme mini elde ýasalan dizaýny, içindäki zynjyr tagtasy bilen amatly bahasy.

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň ölçegi 0,52 agramly KW16L: 125 * 90 * 18mm.Paket gutusynyň ululygy bolsa 1,2 kg bilen 380 * 220 * 100mm.Suratda görkezilişi ýaly, KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň bir toplumy signal gaýtalaýjy enjamy, 5 birlik yagi antennasyny, bir gamçy antennasyny we 10 metrlik kabeli öz içine alýar.

1.1 KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji
1.2 KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendiriji

KW16L-Pro 4G ykjam signal güýçlendirijisiniň EXW bahasy 15-35 ABŞ dollary bolup biler.Jübi telefonyňyzyň signalyny kabul etmegi ýokarlandyrmak üçin tor çözgüdi isleseňiz, belli bir baha sanawy üçin hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

KW16L 4G ykjam güýçlendirijisiniň önüm kwalifikasiýasy

Bu KW16L 4G ykjam güýçlendirijisini goşmak bilen signal gaýtalaýjynyň dürli modelleri, alanyňyzda ajaýyp haryt bolmak üçin ähli önümçilik prosesinden we funksiýa synagyndan geçdi.

lintratek signal güýçlendiriji şahadatnamasy

KW16L 4G ykjam güýçlendirijisini eltip bermek, eltip bermek we hyzmat etmek

Bu KW16L 4G ykjam güýçlendirijisini goşmak bilen signal gaýtalaýjynyň dürli modelleri, alanyňyzda ajaýyp haryt bolmak üçin ähli önümçilik prosesinden we funksiýa synagyndan geçdi.

önümçilik we gaplamak

Sorag-jogap

1. Gurluşy gutaranymdan soň enjam işlemese näme etmeli?
Kömek üçin Lintratek satyjysyna gaýdyp geliň: her bölegiň birikdirijilerini barlaň, açyk antenna bilen signal güýçlendiriji enjamyň arasyndaky aralygy barlaň (takmynan 15 metr has gowudyr), önümiň hili meselesi bolsa, satuwdan soňky hyzmat üçin bize jaň ediň.

2. Köp mukdarda zakaz etsem arzanladyşyňyz barmy?
Hawa, dürli MOQ-a gabat gelýän merdiwan bahasyny belledik, zerur bolsa zawodyň EXW bahasy bilen habarlaşyň.Şeýle hem, aýda käbir mahabat çärelerini geçirýäris.

3. Işewürlik üçin şahadatnamaňyzyň we synag hasabatyňyzyň nusgalaryny sorap bilerinmi?
Hawa, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny guran bolsak, bu zatlary size berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň