Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi GSM UMTS goşa zolakly 65dB öý we ulag üçin 17dbm täzelenen ýadro gazandyrýar

Gysga düşündiriş:

“Lintratek” KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi GSM UMTS goşa zolakly 65dB öý we ulag üçin 17dbm ýokarlandyrylan ýadro üpjün edýär.Bütin dünýäde 2G 3G we 4G üçin iki zolagy artdyryp biler, öndürijilik güýji 17dbm, girdeji 65dbi Günorta Amerika okrugynda we Kolumbiýa, Gonduras, Paragwaý, Saud Arabystany, Gana, Yemenemen we Birleşen Arap Emirlikleri.
KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi GSM UMTS goşa zolakly 65dB öý we ulag üçin 17dbm täzelenen ýadro gazandyrýar.


Biz üpjün edýärisOEM & ODM Hyzmat

Içeri dolan30 gün!

Bir ýylKepillik &Ömrüň uzakBejeriş!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi

KW17L seriýaly goşa zolakly güýçlendiriji barada aýdylanda bolsa, bir wagtyň özünde iki zolagy güýçlendirip biler we bir KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi bilen bir wagtda 2G 3G we 4G güýçlendirip biler.
Bir doly signal güýçlendirijisiniň esasy bölekleri, güýçlendiriji enjamy, 2m kabelli ýapyk potolok antennasyny, açyk LPDA antennasyny, 15m kabeli öz içine alýar.Hemişe bolşy ýaly, 15m kabeli açyk LPDA antenna we güýçlendiriji bilen birikdirýäris.Mundan başga-da, güýçlendirijini ýapyk potolok antennasy bilen 2m kabel bilen birikdiriň.

1.1 KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendiriji

KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň önüm parametri (spesifikasiýasy)

Fiýmit

Jübüt jübi telefonynyň signal güýçlendiriji

Outlook dizaýny

LCD ekran ekrany bilen düzülen gara metal ýa-da reňk

Size

188 * 105 * 20mm, 0.72kgs

PAckage Ölçegi

237 * 143 * 75mm, 1,2 kg

Quygylygy goldamak

(Bwe5 + Band 4) CDMA + AWS 850 + 1700MHZ;

(Band 5 + Band 3) CDMA +DCS 850 + 1800MHZ;

(Band 5 + Band 8) CDMA + GSM 850 + 900MHZ;

(Band 5 + Band 2) CDMA + PCS 850 + 1900MHZ;

(Band 5 + Band 1) CDMA + WCDMA 850 + 2100MHZ;

(Band 8 + Band 3) GSM + DCS 900 + 1800MHZ

(Band 8 + Band 1) GSM + WCDMA 900 + 2100MHZ

 

Mpalta örtügi

600 kw

Çykyş güýji

15 ± 2dBm

17 ± 2dBm

Gazanmak

53 ± 2 dB

65 ± 2dB

MTBF

50000 sagat

Elektrik üpjünçiligi

AC100 ~ 240V, 50 / 60HzDC5V 1A

EU / UK / ABŞ standarty

Kuwwat sarp etmek

<5W

Aşakda KW17L jübi telefonynyň signal berijisiniň iş prinsipi bar.

1.2 KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendiriji

KW17L ykjam telefon signalyny güýçlendiriji prinsipi barada aýdylanda, daşarky LPDA antennasy arkaly esasy stansiýadan ykjam signal alynýar we güýçlendiriji ykjam signaly güýçlendirer, ýapyk potolok antennasy güýçlendirilen ykjam signaly ulanyjynyň telefonyna geçirer , ulanyjynyň ykjam signal signalynyň güýçlenmegi üçin.
Üns beriň, açyk antennany ýerli esasy stansiýa ýakynlaşdyrmaň ýa-da ýapyk antennanyň we açyk antennanyň aralygyny 15 metrden az goýmaň, sebäbi ulanyjynyň mobil signaly şol bir güýçlendirilen signal güýjüni ýerli esasy stansiýa ýüklär.
3.KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň önüm aýratynlygy we ulanylyşy
KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi ýylylyga we çyglylyga çydamly we -10 dereje 55 dereje gurşawda kadaly işläp biler.
Önümiň köp sanly programmasy we köp ýygylyk kombinasiýasy bar.Logurnal kabinasynda, myhmanhanada, ýerzeminde, barda, KTV we ş.m. ulanylyp bilner.

Önümiň aýratynlygy we KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň ulanylyşy

KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi ýylylyga we çyglylyga çydamly we -10 dereje 55 dereje gurşawda kadaly işläp biler.
Önümiň köp sanly programmasy we köp ýygylyk kombinasiýasy bar.Logurnal kabinasynda, myhmanhanada, ýerzeminde, barda, KTV we ş.m. ulanylyp bilner.

A.Eger 100-200 inedördül metrlik log kabinasyna gurnamak isleseňiz, ýapyk potolok antennasy we açyk LPDA antennasy bilen KW17L jübi telefony signal güýçlendirijisiniň bir enjamyny gurup bilersiňiz.
B.KTV-de 400-600 inedördül metrlik gurnamak isleseňiz, KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendiriji enjamynyň bir bölegini, iki taraplaýyn bölüji ýa-da 3- ýapyk üçek antennasyny iki-üç bölek gurup bilersiňiz. ýol bölüji, birnäçe simli açyk LPDA antennasynyň bir bölegi.
Haýsydyr bir teklip teklip gerek bolsa, Lintratek satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

1.3 KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendiriji

A.Eger ony log kabinasyna gurmak isleseňiz100-200 inedördül metr, ýapyk potolok antennasy we açyk LPDA antennasy bilen KW17L ykjam telefon signal güýçlendirijisiniň bir enjamyny gurnap bilersiňiz.
B.Eger KTV-de gurmak isleseňiz400-600 inedördül metr, KW17L jübi telefonynyň signal güýçlendiriji enjamynyň bir bölegini, iki taraplaýyn bölüji ýa-da 3 taraplaýyn bölüji bilen iki-üç bölek ýapyk potolok antennasyny, birnäçe kabelli açyk LPDA antennasyny gurup bilersiňiz.
Haýsydyr bir teklip teklip gerek bolsa, Lintratek satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Güýçlendiriji näme üçin gurlandan soň işläp bilmeýär?
J: self Öz-özüňi kesmezlik üçin açyk antenna bilen ýapyk antennanyň arasyndaky aralygy 15 metrden uzakda saklamalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
Bas Esasy stansiýany görkezýändigini açyk antennanyň ugruny barlaň.

S: Güýçlendiriji meniň ýurdumda 2G 3G ýa-da 4G güýçlendirip bilermi?
J: Güýçlendiriji 2G 3G we 4G görnüşini degişli görnüşde güýçlendirip bilýänçä güýçlendirip biler, mysal üçin, Kolumbiýanyň 2G 3G we 4G bu iki zolagy ulanýan bolsa, KW17L-CP 5 Band we 2 band artdyryp biler. CP Kolumbiýada 2G 3G we 4G güýçlendirip biler.

S: Harytlary nädip alyp bilerin?Ibermegiň wagtyny aýdyp bilersiňizmi?
J: Harytlaryňyzy, DHL, TNT, EMS, FedEx we UPS ýaly ekspress arkaly ibereris.
Ippingük daşamagyň wagty dürli ýurtlar üçin dürli bolup biler, daşary ýurtly satyjymyz ýoluň üstünde durar we bukjanyň täzelenmesini size iberer.

S: Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?
J: Adatça bank geçirişini, kredit kartoçkasyny, T / T, Western Union we PayPal-ny kabul edýäris, başga usullar bilen tölemeli bolsaňyz gepleşik geçirip bileris.

S: Gaýtalaýjyny binanyň daşynda gurup bolarmy?
Nook, edip bilmeýär, sebäbi demir örtük suw geçirmeýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň